Gói thầu: Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và thiết bị trong nhà (trừ thang máy, thang rác và máy phát điện)

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và thiết bị trong nhà (trừ thang máy, thang rác và máy phát điện)

Gói thầu số 07
Quý III/2009
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 136.245.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành