Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy, thang chuyển rác – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy, thang chuyển rác – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 08
Quý II/2010
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.551.800.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành