Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 10
Quý III/2009
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 486.292.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành