Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 11
Quý III/2009
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.125.450.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành