Gói thầu: Kiểm toán vốn đầu tư – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Kiểm toán vốn đầu tư – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 13
Quý III/2009
630 ngày
Giá gói thầu:
 • 236.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành