Vĩa hè tuyến đường Hồ Chí Minh vào Trung tâm Phong Nha, huyện Bố Trạch(giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu: Vĩa hè tuyến đường Hồ Chí Minh vào Trung tâm Phong Nha, huyện Bố Trạch(giai đoạn 1), dự án nhóm C, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Số hiệu:2897/QĐ – UBND
Ngày ban hành:11/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Bình
Số hiệu:2897/QĐ – UBND
Ngày ban hành:11/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2500000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Vĩa hè tuyến đường Hồ Chí Minh vào Trung tâm Phong Nha, huyện Bố Trạch(giai đoạn 1) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  BV1Vĩa hè tuyến đường Hồ Chí Minh vào Trung tâm Phong Nha, huyện Bố Trạch(giai đoạn 1)
 • 2131399638 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnThông báo mời thầu ngày 10/02/2009, bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 13/02/2009 đến 7 giờ 30 ngày 04/03/2009 tại BQL các dự án huyện Bố Trạch địa chỉ tiểu khu 11 Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, mở thầu lúc 8 giờ ngày 04/03/2009Theo đơn giá 90 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • thong bao moi thau.pdf Size 980 K
  • Quyet dinh phe duyet bao cao kinh te ky thuat so 2897/QD – UBND(mat truoc) Size 370 K
  • Quyet dinh phe duyet bao cao kinh te ky thuat so 2897/QD – UBND(mat sau) Size 350 K
  • Quyet dinh phe duyet thiet ke – tong du toan so 6083/QD – UBND (mat truoc) Size 174 K
  • Quyet dinh phe duyet thiet ke – tong du toan so 6083/QD – UBND (mat sau) Size 115 K
  • Quyet dinh phe duyet dieu chinh, bo sung du toan cong trinh so 12/QD – UBND (mat truoc) Size 1.47 M
  • Quyet dinh phe duyet dieu chinh, bo sung du toan cong trinh so 12/QD – UBND (mat sau) Size 242 K
  • Quyet dinh phe duyet ho so moi thau xay lap so 180/QD – UBND Size 156 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:31
  Ngày xuất bản12/02/2009