Đường Nguyễn Đức Thuận (đầu tuyến giáp đường Phạm Ngọc Thạch) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Đường Nguyễn Đức Thuận (đầu tuyến giáp đường Phạm Ngọc Thạch) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, dự án nhóm B, ngành giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2072/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 296/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 99.759.650.691(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Nguyễn Đức Thuận (đầu tuyến giáp đường Phạm Ngọc Thạch) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng phần đường, HTCS và trạm biến áp CT: Đường Nguyễn Đức Thuận (đầu tuyến giáp đường Phạm Ngọc Thạch) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 • 37.988.158.038 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo đơn giá 360 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Đường Nguyễn Đức Thuận (đầu tuyến giáp đường Phạm Ngọc Thạch) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 • 628.823.007 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Trọn gói 360 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 156.829.420 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I và quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4 Kiểm toán công trình
 • 229.048.372 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010-2011Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp thiết bị
 • 55.835.185 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 12/02/2009