Mua sắm thiết bị khai hoang thuộc Dự án trồng và chế biến mủ cao su tại nước CHDCND Lào

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su COECCO xin mời các Nhà thầu có đủ điều kiện pháp lý, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Dự án trồng và chế biến mủ cao su tại nước CHDCND Lào theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn tự có.Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su COECCO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu số 01 – Mua sắm thiết bị khai hoang thuộc Dự án trồng và chế biến mủ cao su tại nước CHDCND Lào theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn tự có.

          Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su COECCO xin mời các Nhà thầu có đủ điều kiện pháp lý, năng lực và kinh nghiệm  tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

          Các Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết tại:

Địa chỉ: 187 Nguyễn Du – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.558.472        Fax: 0383.558.472

E-mail: rucoecco@gmail.com


 Các Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng Việt Nam (Một triệu đồng chẵn) tại trụ sở Công ty.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2008 đến 11giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2008.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một Bảo đảm dự thầu là 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) dưới hình thức đặt cọc hoặc bảo lãnh của Ngân hàng hợp pháp tại Việt nam và được ký bởi đại diện hợp pháp của ngân hàng gửi đến Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su COECCO theo địa chỉ trên chậm nhất là trước 9 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12  năm 2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2008 tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su COECCO.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su COECCO kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các thông tin khác liên quan tới quá trình đấu thầu được thể hiện cụ thể trong Lịch thực hiện đấu thầu./.

 TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN TRÍ NGHĨA


Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 17/11/2008 tới Thongtindauthau.com