Hệ thống điện chiếu sáng trang trí cầu treo dây võng dầm hộp thép Cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống điện chiếu sáng trang trí cầu treo dây võng dầm hộp thép Cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng, dự án nhóm B, ngành giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 9582/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2002
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 1103/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 598.094.600.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống điện chiếu sáng trang trí cầu treo dây võng dầm hộp thép Cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Hệ thống điện chiếu sáng trang trí cầu treo dây võng dầm hộp thép Cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng
 • 5.074.925.540 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ ngày 06/03/2009Theo đơn giá 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 12/02/2009