Đường Phạm Ngũ Lão nối dài (từ Huỳnh Văn Lũy đến Đại lộ Bình Dương nối vào đường Phạm Ngũ Lão) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Đường Phạm Ngũ Lão nối dài (từ Huỳnh Văn Lũy đến Đại lộ Bình Dương nối vào đường Phạm Ngũ Lão) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, dự án nhóm C, ngành giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:2069/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:299/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 49.384.166.628(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Phạm Ngũ Lão nối dài (từ Huỳnh Văn Lũy đến Đại lộ Bình Dương nối vào đường Phạm Ngũ Lão) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Đường Phạm Ngũ Lão nối dài (từ Huỳnh Văn Lũy đến Đại lộ Bình Dương nối vào đường Phạm Ngũ Lão) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 • 28.437.248.146 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I và quí II/2009Theo đơn giá 240 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 115.403.794 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I và quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 240 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3Kiểm toán công trình
 • 107.094.054 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 462.680.770 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I và quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 240 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
  5Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp thiết bị
 • 47.689.572 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I và quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:31
  Ngày xuất bản12/02/2009