18 tháng đầu

Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu, dự án nhóm A, ngành tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu: 1969/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 06/06/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Cục Thuế
Số hiệu: 87/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 23/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 97.500.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu (17 gói thầu)


  KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 18 THÁNG ĐẦU (Từ 7/2008 đến 12/2009) Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TCT ngày 23/01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  C.1.2.1 Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuế và các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế
 • 146850 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009, 2010 và 2012
  C.2.1 Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế
 • 7608700 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2009-2010Trọn gói 2010-2013
  C.3.5 Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS)
 • 61820000 (USD)
 • WB
  Hai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2009-2011Trọn gói 2011-2013
  C.3.3 Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin
 • 528000 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2008-2009Theo thời gian 2009-2010
  C.3.2 Tư vấn đánh giá thầu độc lập gói thầu ITAIS
 • 132000 (USD)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009-2011
  C.3.4 Tư vấn xây dựng Điều khoản giao việc cho Tư vấn tái thiết kế qui trình nghiệp vụ
 • 145420 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  C.4.1.10 Phần mềm quản lý dự án
 • 22000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 2008-2013
  C.4.1.12 Máy tính và trang thiết bị văn phòng dự án
 • 88000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  C.4.1.1 Tư vấn xây dựng kế hoạch chiến lược
 • 231000 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009-2010
  C.4.1.2 Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính
 • 148500 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.3 Chuyên gia tư vấn mua sắm
 • 148500 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009-2013
  C.4.1.4 Trợ lý điều phối viên kiêm phiên dịch
 • 125400 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.5 Thư ký dự án
 • 87780 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.6 Cán bộ hành chính kiêm văn thư
 • 87780 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.7 Cán bộ tài chính và giải ngân
 • 62700 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.8 Cán bộ mua sắm
 • 62700 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo thời gian 2009-2013
  C.4.1.9 Kiểm toán dự án
 • 110000 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009-2013
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 12/02/2009