Gói thầu: Máy tính và trang thiết bị văn phòng dự án – 18 tháng đầu

Gói thầu: Máy tính và trang thiết bị văn phòng dự án – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu

C.4.1.12
2009
2009
Giá gói thầu:
 • 88000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu