Viễn thông Thừa Thiên – Huế mời chào hàng cạnh tranh trong nước Cung cấp ấn phẩm quà tặng năm 2009

Viễn thông Thừa Thiên – Huế chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu: “Cung cấp ấn phẩm quà tặng năm 2009 Viễn thông Thừa Thiên – Huế”.

Viễn thông Thừa Thiên – Huế chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu: “Cung cấp ấn phẩm quà tặng năm 2009 Viễn thông Thừa Thiên – Huế”.

Kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham dự đấu thầu gói thầu nói trên.

Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 22-11 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 25-11-2008 (trong giờ hành chính) tại VP Viễn thông Thừa Thiên – Huế, 8 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế (phòng KH-KD; Ðiện thoại: 054.3834499; Fax: 054.3823474; Số tài khoản: 102010000579393 tại Ngân hàng Công thương Thừa Thiên  – Huế).

Giá bán hồ sơ: 300.000 đồng/bộ hồ sơ.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 25-11-2008.

Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng.

Mở thầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa chỉ trên.