Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình.

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình. Tên dự án: Nhà làm việc Công ty Tin học Viễn thông Tp.HCM

Tên dự án:Nhà làm việc Công ty Tin học Viễn thông Tp.HCM
Tên gói thầu:Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình.
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Viễn thông Tp.HCM, 230 Hai Bà Trưng (lầu 4), Quận 1 – Tp.HCM; ĐT: 38.225.601 – 38.258.818; Fax: 38.250.110
27/11/2008 đến 12/12/2008
1.000.000 (VND)
12/12/2008 09:30
12/12/2008 09:30