Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy

04
Quí I/2009
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 282.778.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy