Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy

06
Quí I/2009
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 26.026.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy