Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 năm 2009 cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 năm 2009 cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, dự án nhóm A, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Y Tế
Số hiệu:283/QĐ-BYT
Ngày ban hành:23/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Y Tế
Số hiệu:283/QĐ-BYT
Ngày ban hành:23/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 126.335(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 năm 2009 cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (03 gói thầu)


  Thông tin được đang tải chỉ thực hiện 02 gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và xe tải 1,4 tấn.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01-2009-KVH ; 02-2009-KVHgói thầu 01-2009-KVH và 02-2009-KVH
 • 41535 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển24/2/2009Trọn gói 3 tháng
  01-2009-KVH01-2009-KVH
 • 23535 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển24/2/2009Trọn gói 3 tháng
  02-2009-KVH02-2009-KVH
 • 18000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển24/2/2009Trọn gói 3 thang
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:32
  Ngày xuất bản13/02/2009