Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm, dự án nhóm C, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4974/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 879/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.664.983.396(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 16.358.715 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  02 Thi công phần Xây lắp
 • 6.149.892.704 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá 120 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 145.690.959 (VND)
 • Ngân sách quận
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  04 Kiểm toán
 • 36.024.702 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 12.299.785 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói 16 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm Size 4.66 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 32
  Ngày xuất bản 13/02/2009