Gói thầu: Thi công phần Xây lắp – Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

Gói thầu: Thi công phần Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

02
03 tháng
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.149.892.704 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm