Trường Cao đẳng nghề Phú Yên mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề.

Bên Mời thầu: Trường Cao đẳng nghề Phú Yên. Tên dự án: Tăng cương cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo nghề Trường Cao Đẳng nghề Phú Yên. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2008Bên Mời thầu: Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.
Tên dự án: Tăng cương cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo nghề Trường Cao Đẳng nghề Phú Yên.
Tên các gói thầu:
1. Gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Điện – Điện tử
2. Gói thầu số 05TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Cơ khí chế tạo
3. Gói thầu số 06TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Cơ khí động lực
4. Gói thầu số 07TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Công nghệ thực phẩm
4. Gói thầu số 08TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề khoa Tổ Công nghệ may

Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2008
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 27 tháng 11 năm 2008 đến trước 16h ngày 01 tháng 12 năm 2008 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: tại trường Cao đẳng dạy nghề Phú Yên
Địa chỉ: 276 Trường Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 057. 384 2538 – Fax: 057. 384 2537

Giá một bộ HSMT: 500.000 đồng VN (Năm trăm ngàn đồng Việt Nam)

Địa chỉ nhận HSDT: Tại trường Cao đẳng dạy nghề Phú Yên.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 057. 384 2538 – Fax: 057. 384 2537

Thời điểm đóng thầu: lúc 09 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2008

Đảm bảo dự thầu:
+ Gói thầu số 04TB:  4.000.000 đồng VN (Bốn triệu đồng VN)
+ Gói thầu số 05TB:  15.000.000 đồng VN (Mười lăm triệu đồng VN)
+ Gói thầu số 06TB:  10.000.000 đồng VN (Mười triệu đồng VN)
+ Gói thầu số 07TB:  6.000.000 đồng VN (Sáu triệu đồng VN)
+ Gói thầu số 08TB:  5.000.000 đồng VN (Năm triệu đồng VN)

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h (giờ Việt Nam) ngày 17 tháng 12 năm 2008 tại Trường Cao đẳng dạy nghề Phú Yên.

Trường Cao đẳng dạy nghề Phú Yên kính mời đại điện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu và thời gian và địa điểm trên.

Tuy hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2008
Trường Cao đẳng dạy nghề Phú Yên
Hiệu Trưởng
(đã ký và đóng dấu)

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 17/11/2008 tới Thongtindauthau.com