Gói thầu: Kiểm toán – Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

04
02 ngày
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 36.024.702 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm