Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

05
02 ngày
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.299.785 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm