Gói thầu: Thi công phần Xây lắp – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1

Gói thầu: Thi công phần Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1

02
03 tháng
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.132.649.561 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1