Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 2: Nhà xưởng số 17 và 18

Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 2: Nhà xưởng số 17 và 18, Dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu:302/QĐ/SZL
Ngày ban hành:04/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu:29/QĐ/SZL/DA
Ngày ban hành:22/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 108.098.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 2: Nhà xưởng số 17 và 18 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 2: Nhà xưởng số 17 và 18
 • 14.602.814.500 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 02/2009 đến tháng 03/2009Trọn gói 150 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt KHĐT Size 82 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:32
  Ngày xuất bản13/02/2009