Đường Gò Lũy, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành

Kế hoạch đấu thầu: Đường Gò Lũy, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, dự án nhóm C, ngành giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3841/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 299/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Gò Lũy, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 15.718.770 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Thi công xây dựng nền, mặt đường láng nhựa+ cống qua đường
 • 3.014.945.525 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo đơn giá 210 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009