Gói thầu: Thi công xây dựng nền, mặt đường láng nhựa+ cống qua đường – Đường Gò Lũy, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành

Gói thầu: Thi công xây dựng nền, mặt đường láng nhựa+ cống qua đường – Kế hoạch đấu thầu: Đường Gò Lũy, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành

2
Quý 1/2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.014.945.525 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Gò Lũy, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành