Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm – Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ

03
Quý I năm 2009
Theo thời gian thi công công trình
Giá gói thầu:
 • 381.645.089 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái