Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm – Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng

04
Quý I năm 2009
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 263.440.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái