Gói thầu: Bảo đảm giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm –

Gói thầu: Bảo đảm giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm –

06
Quý I năm 2009
Theo thời gian thi công công trình
Giá gói thầu:
 • 500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái