Nhà xuất bản Giáo dục Thông báo mời thầu in sách giáo khoa năm 2009

Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức đấu thầu in sách giáo khoa năm 2009, kính mời các nhà in trong toàn quốc có đủ năng lực và điều kiện in tới tham gia đấu thầu.

Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức đấu thầu in sách giáo khoa năm 2009, kính mời các nhà in trong toàn quốc có đủ năng lực và điều kiện in tới tham gia đấu thầu.

Các nhà in có nhu cầu xin liên hệ tới các địa chỉ sau để biết thông tin và mua hồ sơ mời thầu:

– Nhà XBGD tại Hà Nội (Phòng Quản lý In): 187B Giảng Võ, Hà Nội;

Ðiện thoại: 04.35120949

– Nhà XBGD tại Ðà Nẵng (Phòng Quản lý In): 15 Nguyễn Chí Thanh, TP Ðà Nẵng;

Ðiện thoại: 0511.3827371

– Nhà XBGD tại TP Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý In): 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP Hồ Chí Minh; điện thoại: 08.38323042

Giá 1 bộ hồ sơ: 500.000 đồng

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 26-11-2008 (trong giờ hành chính).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi.

Ðóng thầu: 11 giờ ngày 16-12-2008.

Mở thầu: 14 giờ ngày 16-12-2008.