Hội trường Huyện đội Dầu Tiếng

Kế hoạch đấu thầu: Hội trường Huyện đội Dầu Tiếng, dự án nhóm C, ngành quốc phòng an ninh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 31/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 44/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.388.443.202(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hội trường Huyện đội Dầu Tiếng (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Hội trường Huyện đội Dầu Tiếng ( Gói thầu xây lắp và thiế bị)
 • 1.992.098.749 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I, II năm 2009Theo đơn giá 120 ngày ( kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009