Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+ 900m đường Yên Bái- Khe Sang thuộc địa phận xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+ 900m đường Yên Bái- Khe Sang thuộc địa phận xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, dự án nhóm C, ngành Thuỷ lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:90/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:90/ƯĐ-UBND
Ngày ban hành:22/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 28.628.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+ 900m đường Yên Bái- Khe Sang thuộc địa phận xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  04Tư vấn khảo sat, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+ 900 đường Yên Bái- Khe Sang
 • 896.103.513 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  05Xây dựng công trình Xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+900 đường Yên Bái- Khe Sang (đoạn từ cọc 3K- cọc 8T và đoạn từ cọc 8T- cọc 90K)
 • 18.710.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo đơn giá 10 tháng
  06Giám sát thi công xây dựng công trình Xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+900 đường Yên Bái- Khe Sang (đoạn từ cọc 3K- cọc 8T và đoạn từ cọc 8T- cọc 90K)
 • 277.156.394 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo thời gian Theo thời gian thi công công trình
  07Bảo hiểm xây dựng công trình Xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+900 đường Yên Bái- Khe Sang
 • 211.960.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  08Tư vấn lập phương án đảm bảo giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình Xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+900 đường Yên Bái- Khe Sang
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo đơn giá 01 tháng
  09Đảm bảo giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình Xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+900 đường Yên Bái- Khe Sang
 • 500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo đơn giá Theo thời gian thi công công trình
  10Kiểm toán công trình Xử lý sạt lở nền đường do mưa lũ gây ra đoạn Km48+900 đường Yên Bái- Khe Sang
 • 84.003.140 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:36
  Ngày xuất bản17/02/2009