Chi phí giám sát thi công + thiết bị thuộc dự án Xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ

Kế hoạch đấu thầu: Chi phí giám sát thi công + thiết bị thuộc dự án Xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 5343/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 5343/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 49.834.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Chi phí giám sát thi công + thiết bị thuộc dự án Xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí thiết kế
 • 1.035.286.851 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  02 Chi phí thẩm tra thiết kế
 • 48.604.934 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  03 Chi phí thẩm tra dự toán
 • 47.261.196 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Trọn gói 03 tháng
  04 Chi phí lập HSMT thiết kế
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 3 tháng
  05 Chi phí lập HSMT giám sát
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 3 tháng
  06 Chi phí lập HSMT mời thầu và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị
 • 77.528.193 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  07 Chi phí dò tìm, xử lý bom, vật nổ
 • 101.433.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 20 ngày
  08 Phần xây lắp
 • 38.392.522.883 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 14 tháng
  10 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị
 • 714.332.183 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  11 Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình
 • 240.986.027 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 17 thángTheo đơn giá Quý II/2009
  12 Chi phí bảo hiểm công trình
 • 87.725.402 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 17 tháng
  13 Chi phí kiểm tra
 • 131.782.122 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  14 Chi phí kiểm toán
 • 131.782.122 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009