Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai. Tên dự án: xây dựng chi cục thuế huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển.

Tên dự án:xây dựng chi cục thuế huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai
Tên gói thầu:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
– Địa điểm bán HSMT: Cục thuế tỉnh Lào Cai; Địa chỉ : Số 184 – Đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0203.820.206 ; Fax: 0203.820.209; E-mail: hcqt.lca@gdt.gov.vn
21/11/2008 đến 07/12/2008
1.000.000 (VND)
07/12/2008 09:00
07/12/2008 09:00