Gói thầu: Tư Vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Tư Vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

01
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.104.062.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * EC
  Theo tỷ lệ phần trăm
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán