Gói thầu: Kiểm toán – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

11
Quý IV/2010
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 142.535.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán