Gói thầu: Dò tìm, xử lý bom, vật nổ – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Dò tìm, xử lý bom, vật nổ – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

13
Quý III/2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 189.690.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán