Gói thầu: lựa chọn nhà thầu (lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu) – Xây dựng mới 03 cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT749b, huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương

Gói thầu: lựa chọn nhà thầu (lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu) – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới 03 cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT749b, huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương

03
Quý 4/2008
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 21.605.677 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới 03 cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT749b, huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương