Các gói thầu ngành Điện Kiên Giang 2010

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu, Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: Cơ quan ban hành: Điện lực Kiên Giang
Số hiệu: 217-221/PAKT-ĐLKG-KHKT
Ngày ban hành: 02/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: Cơ quan ban hành: Điện lực Kiên Giang
Số hiệu: 221/QĐ-ĐLKG
Ngày ban hành: 12/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
  • 5447521088(VND)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu (02 gói thầu)

Số hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn: Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng
01 Vận chuyển các máy phát và vật tư thiết bị
  • 1075437521 (VND)

Vốn sửa chữa lớn
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 24/02/2009 đến 11/03/2009 Trọn gói 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
02 Sửa chữa các máy phát điện GM
  • 906840018 (VND)

Vốn sửa chữa lớn
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 03/03/2009 đến 16/03/2009 Theo đơn giá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Thông tin xuất bản
Số xuất bản: 36
Ngày xuất bản 17/02/2009