Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3840/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 300/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.069.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 18.032.171 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 163.004.466 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển QUý 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3 Quản lý dự án
 • 141.880.466 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Kiểm toán
 • 39.187.241 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  5 Bảo hiểm
 • 13.761.441 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  6 Thi công xây dựng đường, cầu và cống
 • 6.880.720.930 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo đơn giá 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009