Gói thầu: Bảo hiểm – Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

5
Quý 1/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 13.761.441 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành