Gói thầu: Thi công xây dựng đường, cầu và cống – Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

Gói thầu: Thi công xây dựng đường, cầu và cống – Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

6
Quý 1/2009
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.880.720.930 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành