Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Km 5+00 đến Km 10+00 (bao gồm cả cầu Suối Cai và TKBVTC)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Km 5+00 đến Km 10+00 (bao gồm cả cầu Suối Cai và TKBVTC)

Tên dự án:Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An
Tên gói thầu:Gói thầu số 2: Km 5+00 đến Km 10+00 (bao gồm cả cầu Suối Cai vf TKBVTC)
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tầng 12, toà nhà COMA, số 125D (ngõ Hoà Bình 6), phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Điện thoại: 04.44511023/24; fax: 04.44511009
02/12/2008 đến 18/12/2008
1.000.000 (VND)
18/12/2008 08:30
18/12/2008 08:30