dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh huyện Cần Giờ, Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:1689/QĐ.UBND
Ngày ban hành:25/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu:295/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 65.306.901.013(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh huyện Cần Giờ (16 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Gói thầu thử tải cọc
 • 105.600.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói30 ngày
  2Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế k thuật thi công – Tổng dự tóan
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Trọn gói30 ngày
  3Gói thầu thiết kế k thuật thi công – Tổng dự tóan
 • 1.287.940.956 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  4Gói thầu thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công
 • 56.878.661 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  5Gói thầu thẩm tra tổng dự tóan
 • 55.013.786 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  6Gói thầu lâp hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp
 • 72.141.183 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  7Gói thầu xây lắp
 • 49.075.634.641 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá365 ngày
  8Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  9Gói thầu giám sát thi công xây lắp
 • 835.169.150 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm365 ngày
  10Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị
 • 17.192.734 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  11Gói thầu lắp đặt thiết bị
 • 6.689.779.800 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2010Theo đơn giá60 ngày
  12Gói thầu giám sát lắp đặt thiết bị
 • 51.043.020 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  13Gói thầu chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 292.309.203 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm365 ngày
  14Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình xây lắp
 • 103.058.833 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Trọn gói365 ngày
  15Gói thầu kiểm toán
 • 144.787.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  16Gói thầu thẩm tra phê duyệt quyết tóan
 • 49.075.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:36
  Ngày xuất bản17/02/2009