Gói thầu: Gói thầu lâp hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp – dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh huyện Cần Giờ

Gói thầu: Gói thầu lâp hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh huyện Cần Giờ

6
Quý II/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 72.141.183 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh huyện Cần Giờ