Gói thầu: Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công – dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở C

Gói thầu: Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

8
Quý II/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh huyện Cần Giờ