Gói thầu: Kiểm toán công trình – Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương

04
Quý 3/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 18.598.205 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương