Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng Đồn Công an KCN Mỹ Tho

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng Đồn Công an KCN Mỹ Tho

Tên dự án:Đồn Công an khu công nghiệp Mỹ Tho
Tên gói thầu:Thi công xây dựng Đồn Công an KCN Mỹ Tho
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; ĐC: Số 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.3875733
12/12/2008 đến 23/12/2008
1.000.000 (VND)
23/12/2008 14:00
23/12/2008 14:00