Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương

06
Quý 1/2009
Phù hợp với hợp đồng xây lắp
Giá gói thầu:
 • 28.458.832 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng đường và cầu đến trung tâm xã Tạ An Khương