Gói thầu: TRƯỜNG HỌC+TRẠM Y TẾ 2 Trường TH Thới Bình 1, Trạm y tế An Hòa, Trạm y tế An Thới, Trường Mầm non Bình Thủy, Trường Mầm non Hoa hồng – Trà Nóc

Gói thầu: TRƯỜNG HỌC+TRẠM Y TẾ 2 : Trường TH Thới Bình 1, Trạm y tế An Hòa, Trạm y tế An Thới, Trường Mầm non Bình Thủy, Trường Mầm non Hoa hồng – Trà Nóc

CP2-2
2009-2010
390 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.523.752.965 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ